МЛДЦ лого
(0432) 60-50-20, ...

м. Вінниця, вул. Київська, 68

Наші ліцензії та сертифікати

Політика якості КП «Міський лікувально-діагностичний центр»

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

комунального підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр»

«Вір – досвідченому»

Основною метою діяльності закладу є надання згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів консультативно – діагностичних медичних послуг, які направленні на досягнення найкращих результатів по збереженню, поліпшенню та відновленню здоров’я наших пацієнтів. Вся діяльність закладу ґрунтується на ризик – орієнтованому мисленні, впроваджені зворотного зв’язку із організаціями – партнерами і постійному поліпшенню медичного обслуговування відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Необхідною умовою тривалого успіху в роботі КП «Міський лікувально –діагностичний центр» перед усім є захист інтересів, задоволення вимог замовників та зацікавлених сторін щодо обсягів та якості наданих послуг.

Нашою метою є запровадження системного моніторингу процесів, які реалізують медичні послуги, визначення ризику появи потенційних джерел помилок та їх усунення на початковому етапі.

Для досягнення нашої мети ми:

  • забезпечуємо своєчасність та високу якість у виконанні робіт у сфері надання медичних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров’я;

  • постійно вдосконалюємо процеси спрямовані на управління закладом, контролю якості медичних послуг, підвищенню рівня та можливостей наявного діагностичного обладнання, підвищенню рівня та кваліфікації співробітників, організації процесів ефективного функціонування закладу;

  • сумлінно виконуємо свої зобов’язання як перед нашими партнерами, так і перед нашими клієнтами, чим у часі створюємо підвалини нашої позитивної ділової репутації;

  • втілюємо в процеси управління закладом модель, при якій до прийняття релевантних управлінських рішень залучається весь персонал закладу, що дозволяє кожному співробітнику відчувати свою персональну причетність та відповідальність до розвитку закладу та результатів його роботи;

  • постійно проводимо системний критичний аналіз функціонування системи управління якістю закладу, розробляємо та запроваджуємо у практику управління відповідні корегувальні дії та заходи.

З метою надання нашим клієнтам послуг, що відповідають високим стандартам якості та всебічно задовольняють потреби наших клієнтів, ми впровадили, постійно контролюємо та вдосконалюємо систему управління якістю надання медичних послуг відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), а також чинного законодавства України.

Ми гарантуємо, що всі програми, цілі, пріоритети та зобов’язання, які виникають із Політики у сфері якості, будуть визначені та сформульовані керівництвом та доведені до відповідних організаційних рівнів КП «Міський лікувально-діагностичний центр».

м. Вінниця, 29.11.2018p.

Головний лікар
КП «МЛДЦ»                                             Д.С. Фостаковський