МЛДЦ лого
(0432) 60-50-20, ...

м. Вінниця, вул. Київська, 68

Наші ліцензії та сертифікати

Останні новини

Image_001

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 09.02. 2017 року № 309

м. Вінниця

Про доповнення та внесення змін
до рішення виконавчого комітету
від 28.08.2014 року №1881«Про
погодження встановлених КП «Міський
лікувально-діагностичний центр» тарифів
на платні медичні послуги,
що надаються населенню»(зі змінами)

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 28,частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ від 26.12.2016 року №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та відповідно до абзацу 22 пункту 4,9 Статуту міського комунального підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр», листом головного лікаря від 05.01.2017 року № 01-08/14 щодо зміни на законодавчому рівні оплаті праці з 1 січня 2017 року та з метою здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Внести доповнення та зміни до додатків 1 та 2 рішення виконавчого комітету від 28.08.2014 року №1881 «Про погодження встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний центр тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню» (зі змінами та доповненнями), виклавши в новій редакції додатки 1 та 2 даного рішення.

  2. Після введення в дію тарифів, погодженим даним рішенням, визнати таким що втратило чинність рішення від 21.04.2016 року № 927 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.08.2014 року №1881 «Про погодження встановлених КП «Міський лікувально-діагностичний центр» тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню»» (зі змінами та доповненнями)

  3. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.

  4. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової інформації.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова С. Моргунов

З серпня 2016 року відвідувачі нашого Центру мають можливість записатись на прийом до лікаря через мережу Internet (https://de.vmr.gov.ua). Для цього необхідно отримати за місцем медичного обслуговування (центр первинної медико-санітарної допомоги або наш Центр) логін та пароль допуску в систему. При отриманні допуску наявність паспорту обов’язкова.

Рішенням Виконавчого комітету Вінницької Міської Ради №1351 від 09 червня 2016 року отримано подяку Міського голови та відзначено роботу колективу комунального підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр» м. Вінниця.

В лютому 2016 року комунальним підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» м. Вінниця, здобуто визнання на відповідність системи управління якістю державному стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009.

Сертифікація підтверджена Державним підприємством «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (сертифікат №UA.80050.055 СУЯ-16)

30 січня 2016 року комунальним підприємством «Міський лікувально-діагностичний центр» отримано ліцензію ОВ №010926 на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання видане Північною Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України.

Клініко-діагностична лабораторія комунального підприємства «Міський лікувально-діагностичний центр» м. Вінниця успішно пройшла перевірку на відповідність критеріям атестації з проведення вимірювань в сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.

Отримано від МОЗ України свідоцтво про атестацію № 004178 від 16 липня 2015 року.